eprovins.se

Skönlitteraturen består av många olika genrer, varav vissa är mer populära än andra. Vissa av dem beskrivs främst som skönlitteratur medan andra kräver mer distinkta namn för att beskriva vad det är för sorts litteratur.

Roman är utan tvekan den största skönlitterära genren. Den rymmer även en otrolig mängd undergenrer vilket gör att romanen som genre kanske inte säger lika mycket som andra litterära genrer gör. Det gemensamma när det gäller romanen är att den utspelar sig i vår verklighet, och främst är realistisk. Vissa romaner använder sig dock av magisk realism.

Deckare är en genre som är väldigt populär, speciellt när det gäller nordiska deckare eller ”nordic noir” som genren ofta kallas. Den är stor både inom litteratur och TV. Några av de främsta svenska deckarförfattarna i modern tid är Camilla Läckberg, Henning Mankell, Stieg Larsson och Lars Kepler.

Fantasy är en genre som är gammal och ny samtidigt. Framförallt har den starka kopplingar till mytologi och folktro. Dock är det sällan som mytologi och folkloristik ses som fantasy, åtminstone i mer officiella sammanhang och kontexter. Till stor del är sagan en genre i sig själv men de sagor som har övernaturliga inslag brukar ofta anses vara den äldre typen av fantasy, eller föregångaren till modern fantasy. Modern fantasy växte fram under 1800- och 1900-talen och den bok som hos många anses vara definitionen av klassisk fantasy är J.R.R. Tolkiens Härskarringen. Fantasy handlar om det fantastiska – som magi, andra världar, övernaturliga väsen.

Science fiction kan också sägas ha åldriga rötter, men är främst en relativt ny genre. Det finns ingen tvekan om att den industriella revolutionen hade en stor roll i utvecklingen av sci-fi som litterär genre. Den liknar till viss del fantasy och de två överlappar ofta. Sci-fi handlar däremot främst om teknologi och vetenskap, oftast i en värld som liknar vår men där samhället och miljön har påverkats av teknik, vetenskap eller dylikt. Det kan gälla allt från tidsresor till superhjältar till robotar.

Skräck har alltid varit närvarande i människors berättande, till exempel som de folksagor som samlades in av bröderna Grimm. Men oftast är skräcklitteraturen menad att ge läsaren en mer skräckblandad förtjusning – det är en berättelse med betoning på en sens moral utan underhålla genom det skrämmande eller utforska det. Idag är skräck en stor genre, inte bara inom litteraturen. Ett av de största namnen inom skräcklitteraturen är dock Stephen King som trots att han främst skriver just skräck är ett hushållsnamn som de flesta har hört talas om även om de inte har läst en av hans böcker.

Post a Comment