eprovins.se

Många hoppfulla gör högskoleprovet varje år och försöker få det eftertraktade resultatet 2.0. För att kunna förbättra ditt resultat finns det många metoder, som att göra gamla prov på tid eller att repetera tidigare kunskap. Högskoleprovet mäter många olika färdigheter och kunskaper och har ett brett innehåll, vilket innebär att dina förberedelser behöver vara allsidiga.

Med hjälp av Högskoleprovguiden kan du snabbt nå ditt målresultat på nästa högskoleprov, då du här får allt du behöver. Här ingår övningsuppgifter, videogenomgångar, en personlig coach och ett skräddarsytt studieupplägg. Tiotusentals studenter har fått hjälp på detta sätt sedan HPGuiden startades år 2004. Med den hjälp som ingår får du vägledning, baserat på dina förutsättningar och mål.

Öva på gamla prov

Genom att öva på gamla högskoleprov kan du se hur proven är uppbyggda. Testa att skriva provet på samma sätt som du hade gjort om det hade varit en riktig provdag. Läs igenom anvisningarna och se över hur svarshäftet är uppbyggt. Om du har tidigare jobberfarenhet eller olika fritidsintressen kan detta förbättra din förmåga på en eller flera av provets delar. Höj ditt resultat snabbt genom att läsa dagstidningar, tidskrifter samt fack- och skönlitteratur på engelska och svenska. Du kan också behöva öva på matematik, ett effektivt sätt är att ta fram dina matematikböcker från högstadiet samt gymnasiet och repetera gamla kunskaper.

Läs av tabeller och diagram

En nödvändig del i att få ett bra resultat är att vara duktig på att avläsa tabeller och diagram. Träna regelbundet på detta och underlätta för dig själv att läsa rader och skalor med hjälp av en genomskinlig linjal. Vidareutbildning på Komvux och folkhögskola kan också resultera i högre resultat när du gör högskoleprovet. Detta beror på att högskoleprovet mäter hela din studieförmåga, vilket är vad du förbättrar när du utbildar dig.

Håll dig lugn på provet och prokrastinera inte

De vanligaste problemen när du gör själva provet är att du blir stressad. Det finns en risk att du drabbas av blackout eller får tidspress och därför tänker fel. Skjut inte upp pluggandet inför provet, all tid är värdefull. Ju tidigare du sätter igång med att studera, desto mer har du möjlighet att förbättra dig och nå ditt målresultat vid själva provtillfället.

Post a Comment