eprovins.se

I de flesta kulturerna finns det ett tidigt litterärt inflytande, både historisk och i modern tid. Det går inte att undankomma litteraturen även om man aldrig läser en bok i hela sitt liv. Den präglar samhället och kulturen i hög grad och det finns kopplingar till den överallt. Filmer, musik, språk. Det finns spår av litteraturen även där. Ett snabbt och enkelt exempel är till exempel Astrid Lindgrens litterära verk som har bidragit med många nya ord till det svenska språket. Utöver det handlar det även om vilka referensramar vi har i samhället. Att jämföra eller beskriva någon som en välkänd litterär karaktär är inte ovanligt, och oftast förväntar man sig att andra ska förstå referensen även om de inte har läst den specifika litteraturen som hänvisas till. Till exempel vet de flesta vad som menas med att beskriva någon som ’den fula ankungen’.

Litteraturen, både skönlitteraturen och facklitteraturen, anses även ha en otroligt viktig roll och funktion när det gäller utbildning och allmänbildning. Det finns därmed inte endast viss litteratur man ska ha kunskap eller medvetenhet kring för att verka kunnig och utbildad utan litteratur ses som utbildande i sig självt.

Post a Comment