eprovins.se

Litteratur delas främst upp i två kategorier: skönlitteratur och facklitteratur. Delvis kan det vara svårt att veta hur viss litteratur ska kategoriseras, främst äldre litteratur. Några exempel är mytologiska sagor som Iliaden, Den poetiska Eddan och x. Men i majoriteten av fallen så finns det tydliga skillnader mellan skönlitteratur och facklitteratur. På engelska kallas de fiction och non-fiction som kan översättas till fiktion och icke-fiktion. Precis som översättningen visar är det just det som avgör. En fiktiv berättelse är en påhittad berättelse, oavsett hur realistisk den verkar eller hur mycket inspiration författaren har fått från det verkliga livet. Icke-fiktion, eller facklitteratur, är därmed en beskrivning av verkligheten.

Skönlitteratur består av all litteratur som är påhittad, som är fiktion. Det är därmed kanske den största kategorin av de två, samt den typen som de flesta menar till när de pratar om litteratur. Skönlitteraturens populäraste genre är troligtvis romanen som främst utspelar sig i en realistisk version av vår verklighet. Utöver det finns det en mängd olika genrer som ofta har egna undergenrer. Bland de mest populära genrerna är fantasy, sci-fi, kärleksroman, deckare och skräck.

Facklitteratur innehåller allt från biografier till uppsatser till lexikon. Ett annat ord för facklitteratur är faktaböcker, vilket till stor del stämmer även om det riskerar att bortse från vetenskapliga texter. Det handlar om något som är verkligt och har ofta källor som kan bekräfta påståenden som görs i facklitteraturen. Även inom facklitteraturen finns det olika ”genrer” eller snarare ämneskategorier och teman. Några av de populäraste typerna av facklitteratur är historieböcker, läroböcker (behöver inte vara en skolbok utan inkluderar alla typer av utbildningstexter från en mattebok till en bok om arkeologi), kokböcker och akademiska uppsatser och avhandlingar.

Det finns självklart även litteratur som befinner sig i en sorts gråzon, som nämnt tidigare. När det gäller till exempel biografier om historiska personer. En av de främsta svenska författarna inom historia är Herman Lindqvist som är oerhört populär hos läsarna men som ofta har kritiserats av historiker och andra akademiker. Stor del av det handlar om att Lindqvist främst är en populärhistoriker som skriver mer lättsamt och underhållande än de mer akademiska texterna. Sanningshalten i biografier och andra historieböcker är också ett ämne som debatteras ofta. Facklitteratur utger sig för att vara fakta och ämnar att informera. Varesig all fakta är sann eller går att bekräfta ändrar inte på det.

Det enklaste sättet att avgöra om en sådan bok är skönlitteratur eller facklitteratur är om den säger sig utgå från fakta eller inte. Det finns vissa skönlitterära böcker vars karaktärer är verkliga personer, men dessa utger sig aldrig för att vara facklitteratur. Facklitteraturen ska informera medan skönlitteraturen ämnar att underhålla eller ge en upplevelse. Dock anses litteraturen i sig, oavsett typ eller genre, vara allmänbildande i sig själv.

Post a Comment