eprovins.se

Sedan den industriella utvecklingen har boken, och därmed litteraturen, blivit mer vardaglig. Vissa böcker är av mycket bättre kvalitet än andra och kostar därefter men de är endast en punkt på en lång och varierad prisskala. Dock handlar det självklart även om var i världen man bor, boken har inte samma roll eller status i ett låginkomstland som i ett höginkomstland. Därtill finns det även åsikter om finlitteratur och fullitteratur, som främst är en fråga om klass och intellektuell högfärd.

En viktig del av den moderna litteraturen är dock folkbiblioteket. Bibliotek fanns redan i den förhistoriska världen men den hade onekligen en helt annan roll och funktion än vårt samtida bibliotek. Idag finns det många olika marknadsplatser där läsare kan inhandla sin litteratur. Men samtidigt som det betyder att litteraturen finns tillgänglig så blir det också en klassfråga. Att skaffa ett lånekort på ett svenskt folkbibliotek är gratis. De flesta bibliotek har ett brett utbud av böcker och erbjuder ofta sina lånetagare att komma med inköpsförslag. Många bibliotek är även kopplade till Libris. Genom Libris kan till exempel en lånetagare vid ett bibliotek i Skåne låna en bok som saknas där men som finns på ett bibliotek i Umeå.

Post a Comment