eprovins.se

Vi har alltid berättat historier för varandra. Även Iliaden som anses vara definitionen av den klassiska litteraturen var med största sannolikhet en verbal tradition under en lång tid innan en version av den skrevs ner. Det finns nedskrivna berättelser från flertalet olika förhistoriska kulturer allteftersom de uppfann alfabetet och skriften, dock oftast på pergamentrullar eller inristat i sten. Under medeltiden började boken som vi känner den att tillverkas. Allt gjordes för hand, till och med själva skriften. Det var därmed ett tidskrävande jobb som krävde erfarenhet, tålamod och tid. Det var få som hade råd att äga en bok, och ännu färre som hade råd att göra en bokbeställning.

I västvärlden anses Gutenberg vara det tryckta ordets fader. På 1400-talet uppfann han en tryckteknik som med hjälp av metallgjutna bokstäver och tryckfärg som gjorde det möjligt att producera böcker på ett helt annat sätt än tidigare. Även om hans upptäckt hade störst påverkan

i just Europa så finns det arkeologiskt material som pekar på att tryckkonsten redan hade uppfunnits långt innan dess i delar av Asien. Det var oavsett inte förrän den industriella revolutionen som boken blev alltmer vanlig för tidigare hade själva bokbinderiet skett för hand även om man inte längre handskrev böckerna.

Post a Comment