eprovins.se

Det finns även vissa litterära genrer som främst riktar sig mot en specifik målgrupp, som till exempel ålder. Böcker för barn och ungdomar är en oerhört stor del av litteraturen. För mindre barn handlar det oftast om en kombination av utbildning och nöje. Det gäller till viss del även böcker för lite större barn men de håller sig mer och mer till skönlitteraturens mål att underhålla och ge en upplevelse. Det finns självklart en gråzon, och den är oftast tydligare än hos skönlitteraturen för vuxna. Ett exempel är Maj Bylocks böcker som ämnar att utbilda barn medan de läser en skönlitterär berättelse.

Barnbok kallas de böcker som riktar sig till barn. Det är dock en lite vag genre eftersom den kan användas både som benämning på böcker för barn som inte ännu har nått skolåldern och för alla böcker som vänder sig till barn och ungdomar.

Barn- och ungdomsbok kallas ofta de böcker som är ämnade för barn som har nått skolåldern men som ännu inte är tonåringar.

YA är en genre som främst vänder sig till tonåringar och unga vuxna. YA står för Young Adult som betyder just ung vuxen på engelska. Dock finns det inte riktigt någon specifik avgränsning för YA-böcker utan vissa riktar sig till högstadieelever medan vissa snarare riktar sig till gymnasieelever. Ibland riktar sig YA-böcker till och med till läsare som mer bokstavligt är unga vuxna, som har gått klart gymnasiet och som kanske är på väg att börja på universitetet eller redan har börjat. Främst är det dock en genre som riktar sig till ungdomar mellan 13 och 18 år. Även om det finns en standardform av YA så kombineras den ofta med en annan genre, som fantasy eller romanen.

Post a Comment